Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2018 WYNOSI - 3 580 833,00 PLN

BUDŻET PROJEKTU "KOMPETENTNI ZAWODOWCY ZSP5 W ŁODZI"
WYNOSI - 361 453,00 PLN

Kwota ta jest przeznaczona na:

  • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi,
  • składki ZUS i F.P. ,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące naprawy i remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • dokształcanie nauczycieli.

Plan finansowy na 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2018 - Edycja treści.

25-05-2018 - Edycja treści.

12-04-2017 - Edycja treści.

05-04-2016 - Edycja treści.

09-02-2016 - Edycja treści.

08-05-2015 - Edycja treści.

06-05-2015 - Edycja treści.

05-05-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

04-03-2012 - Edycja treści.

15-03-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 637