Guziki

Organizacja

Szkoła działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym według zależności służbowej ujętej w schemacie organizacyjnym.

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacji szkoły

Klasy

W roku szkolnym 2017/18 w ZSP nr 5 jest 15 klas, w tym 12 klas w Technikum nr 5, 3 klasy w Branżowej Szkole I stopnia nr 5, przy czym w jej skład wchodzą 2 oddziały Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5. Średnio w klasie jest ok. 20 uczniów.

Zawody

W Technikum nr 5 uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

  • technik handlowiec,
  • technik ekonomista,
  • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
  • technik transportu kolejowego,

a w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w zawodach:

  • sprzedawca,
  • monter nawierzchni kolejowej,
  • magazynier-logistyk.

Rozkład lekcji

Zajęcia w kształceniu zawodowym odbywają się w blokach bez podziału na 45-minutowe lekcje, natomiast w kształceniu ogólnym wg następującego rozkładu lekcji:

1. 07.30 – 08.15

2. 08.25 – 09.10

3. 09.20 – 10.05

4. 10.15 – 11.00

5. 11.10 – 11.55

6. 12.15 – 13.00

7. 13.10 – 13.55

8. 14.05 – 14.50

9. 14.55 – 15.40

10. 15.45 – 16.30

Plan lekcji dla wszystkich klas i nauczycieli dostępny jest na stronie www szkoły.Kalendarz roku szkolnego wraz z terminami zebrań dla rodziców, terminów egzaminów zewnętrznych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych jest częścią  planu pracy szkoły.

Biblioteka

W szkole działa biblioteka prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza Jacka Klimczaka. Biblioteka znajduje się w sali 206 i jest dostępna dla uczniów i pracowników codziennie w godz. od 8.15 do 14.15 oprócz piątku.

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Barbara Radomska pracuje codziennie w pokoju 309 w godz. od 8.30 do 13.00, a w czwartek od 10.00 do 15.00.

Gabinet medyczny

W szkole działa gabinet medyczny – pokój 205, obsługiwany przez Jolantę Wilkońską, pracownika ZOZ Łódź-Bałuty. Gabinet medyczny czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach 8.00-11.55 oraz w czwartek od 8.00 do 15.00.

Praktyki

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu oraz praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umów zawieranych przez szkołę z firmami. Zajęcia i praktyki zawodowe odbywają się w firmach handlowych na terenie Manufaktury, w IKEA, w hipermarkecie Kaufland, Auchan oraz w Zakładzie Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Część uczniów ZSZ nr 5 ma status pracownika młodocianego. Uczniowie ci zatrudnieni są w prywatnych firmach handlowych.

Organizacją praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych zajmują się kierownicy kształcenia praktycznego Renata Tylińska i Anna Jurek – pokój 315. Godziny pracy kierowników kształcenia praktycznego codziennie w godzinach pracy szkoły.

Zajęcia dodatkowe

W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe w formie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Lista zajęć dodatkowych zamieszczona jest na stronie www szkoły

W szkole obowiązuje regulamin przebywania w szkole oraz procedura kontaktowania się z rodzicami.

Regulamin przebywania w szkole

Procedura kontaktowania się z rodzicami

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-04-2018 - Edycja treści.

07-10-2016 - Edycja treści.

18-01-2016 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-10-2014 - Edycja treści.

27-09-2014 - Edycja treści.

16-10-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

16-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 604