Guziki

Rada Pedagogiczna

Skład i kompetencje Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna ZSP nr 5 w Łodzi liczy 48 osób. Wykaz członków Rady Pedagogicznej wraz z nazwą przedmiotu, którego nauczyciel uczy, a także plan zajęć nauczycieli można znaleźć na stronie www szkoły. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i kolejne Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje obowiązki w zgodzie z zapisami Regulaminu Rady Pedagogicznej ZSP nr 5.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Obowiązki nauczycieli

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialni są za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. Prawa i obowiązki nauczycieli zawarte są w Karcie Nauczyciela oraz w Statucie ZSP nr 5 w rozdziale V.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-04-2018 - Edycja treści.

07-10-2016 - Edycja treści.

14-01-2016 - Edycja treści.

11-01-2016 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-10-2013 - Edycja treści.

11-02-2013 - Edycja treści.

05-02-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

30-09-2011 - Edycja treści.

23-02-2011 - Edycja treści.

07-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 549