Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

W administracji ZSP nr 5 zatrudnieni są następujący pracownicy:

  • Jolanta Niewiadomska - główna księgowa, odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, prowadzenie dokumentacji operacji gospodarczych i finansowych. Pracuje w pok. nr 305.
  • Janina Wąsiewicz – specjalistka ds. kadr, odpowiedzialna jest za prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli, nadzór nad pieczęciami, prowadzenie korespondencji i sekretariatu dyrektora szkoły oraz za organizację i nadzór nad obiegiem dokumentów. Pracuje w pok. 222.
  • Elżbieta Wicińska – kierownik gospodarczy, odpowiedzialna jest za gospodarowanie majątkiem szkoły, dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zamówieniach publicznych, prowadzenie spraw kadrowych pracowników administracji i obsługi, organizowanie i nadzór nad pracą pracowników obsługi. Pracuje w pok. 215.
  • Ilona Rembek – sekretarz szkoły, odpowiedzialna jest za prowadzenie dokumentacji uczniowskiej, wydawanie zaświadczeń i legitymacji, prowadzenie kasy, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, prowadzenie archiwum szkoły. Pracuje w pok. 308.
  • Andrzej Felczak – specjalista ds. administrowania siecią, odpowiedzialny jest za administrowanie systemami i siecią komputerową utrzymanie i nadzór nad infrastrukturą informatyczną szkoły. Pracuje w pok. 420.
  • Monika Dregier – inspektor ds. BHP, odpowiedzialna jest za nadzór nad organizacją stanowisk pracy, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP przez uczniów i pracowników, prowadzenie instruktażu i szkoleń BHP pracowników, prowadzenie rejestru wypadków. Pracuje w pok. 315.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 528