Guziki

Kontrola zarządcza

System kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 stanowią wymienione niżej dokumenty będące kolejnymi załącznikami do zarządzenia dyrektora szkoły nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.:

 1. zasady (polityka) rachunkowości;
 2. regulamin kontroli zarządczej;
 3. procedury kontroli finansowej;
 4. instrukcja obiegu i kontroli dokumentów;
 5. instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
 6. instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 7. instrukcja kasowa;
 8. instrukcja kancelaryjna;
 9. polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 10. regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza w złotych równowartość kwoty 14000 euro;
 11. regulamin pracy komisji przetargowej;
 12. procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, dla których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14000 euro;
 13. procedury gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego
 14. procedury oceny pracowników;
 15. procedury odbywania służby przygotowawczej;
 16. procedury naboru pracowników;
 17. procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń;
 18. instrukcja biblioteczna;
 19. instrukcja archiwalna;
 20. regulamin pracy;
 21. regulamin ZFŚS;
 22. procedura organizowania zastępstw doraźnych;
 23. kodeks etyczny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 24. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami,
 25. regulamin premiowania na stanowiskach niepedagogicznych,
 26. regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników niepedagogicznych,
 27. regulamin organizacyjny szkoły;
 28. plan nadzoru pedagogicznego;
 29. inne instrukcje i procedury wewnętrzne, między innymi:
  • instrukcja bhp,
  • instrukcja ppoż.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 509