Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. księga ewidencji uczniów,
 2. rejestr wydawanych duplikatów świadectw,
 3. rejestr wydawanych legitymacji szkolnych,
 4. rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,
 5. rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 6. rejestr wydanych świadectw maturalnych,
 7. rejestr wypadków uczniów,
 8. księga ewidencji uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,
 9. rejestr zatrudnionych nauczycieli
 10. rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi,
 11. ewidencja czasu pracy,
 12. rejestr wypadków pracowniczych,
 13. rejestr korespondencji,
 14. ewidencja wydanej odzieży roboczej,
 15. ewidencja umów najmu lokali mieszkalnych,
 16. ewidencja umów najmu lokali użytkowych.

Szkoła archiwizuje dokumenty przebiegu nauczania począwszy od roku 1959 oraz przebiegu zatrudnienia od 1969 roku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 534