Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz.2572 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
  • ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 1982 r., nr 3, poz. 19 z późn. zmianami),
  • akt założycielski,
  • Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-04-2018 - Edycja treści.

07-10-2016 - Edycja treści.

14-01-2016 - Edycja treści.

11-01-2016 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-10-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

30-09-2011 - Edycja treści.

23-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 578