Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi nie posiadającą odpowiedzialności prawnej.

Mienie szkoły stanowi własność Gminy Łódź

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego  
w tym :  
Budynki i  lokale 6 051 982,15 PLN 
 Inne środki trwałe i wyposażenie  1 055 763,33 PLN
Zbiory biblioteczne  71 254,29  PLN
II. Wartości niematerialne i prawne 87 589,84 PLN

Stan na dzień  31.12.2017 roku .

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2018 - Edycja treści.

12-04-2017 - Edycja treści.

05-04-2016 - Edycja treści.

05-05-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2013 - Edycja treści.

07-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 607