Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi nie posiadającą odpowiedzialności prawnej.

Mienie  szkoły stanowi własność Gminy Łódź.

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego  
w tym :  
budynki i lokale  6 051 982,15 PLN
inne środki trwałe i wyposażenie 1 032 695,20 PLN
zbiory biblioteczne 60 721,13 PLN
II. Wartości niematerialne i prawne 81 944,14 PLN

Stan na dzień  31.12.2016 roku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-04-2017 - Edycja treści.

05-04-2016 - Edycja treści.

05-05-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2013 - Edycja treści.

07-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 479